Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny ("eb.psbank.pl")
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Nie udostępniaj nikomu loginu, hasła, haseł jednorazowych, kodów sms!
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł!
 • Nie korzystaj z odnośników do strony logowania przesłanych e-mailem!
 • Przed potwierdzeniem transakcji kodem sms, zapoznaj się z jego treścią i zweryfikuj, czy dotyczy aktualnie realizowanej transakcji!
 • Nie przeklejaj numerów rachunków - wpisuj "ręcznie"!
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do działania systemu niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem!
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj